Người Dơi: Ngày Tàn Của Gotham

Batman: The Doom That Came to Gotham
Lượt xem: 13,737
Thời lượng: 86 phút
Một ác quỷ cổ đại thức tỉnh và chỉ Bruce Wayne mới có thể cứu được thành phố Gotham những năm 1920.


Người Dơi: Ngày Tàn Của GothamBatman: The Doom That Came to Gothamphim Người Dơi: Ngày Tàn Của Gotham Batman: The Doom That Came to Gotham HD Người Dơi: Ngày Tàn Của Gotham Viet-Engsub Người Dơi: Ngày Tàn Của Gotham FHD