Phi Vụ Toàn Sao

Operation Fortune: Ruse de guerre
Lượt xem: 55,884
Thời lượng: 114 phút
Nội dung phim xoay quanh đặc vụ M16 Orson Fortune (do đát-đi Jason Statham thủ vai) và nhóm đặc nhiệm cool ngầu cùng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu trao đổi "món hàng" khiến nhiều người "đăng xuất hàng loạt". Sinh mạng của nhiều quốc gia đều phụ thuộc vào phi vụ này.


Phi Vụ Toàn SaoOperation Fortune: Ruse de guerrephim Phi Vụ Toàn Sao Operation Fortune: Ruse de guerre HD Phi Vụ Toàn Sao Viet-Engsub Phi Vụ Toàn Sao FHD