Shazam 2: Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần

Shazam! Fury of the Gods
Lượt xem: 30,588
Thời lượng: 130 phút
Bộ phim tiếp tục câu chuyện về cậu thiếu niên Billy Batson, khi đọc thuộc lòng từ ma thuật "SHAZAM!" được biến thành Siêu anh hùng thay thế bản ngã trưởng thành của anh ấy, Shazam.


Shazam 2: Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị ThầnShazam! Fury of the Godsphim Shazam 2: Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần Shazam! Fury of the Gods HD Shazam 2: Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần Raw - Nosub Shazam 2: Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần CAM